۱- معاملات در بازار جهانی توآم با ریسک است، این سایت هیچ گونه مسوولیتی در قبال استفاده نادرست از محصولات خود توسط مشتری یا ضرر و زیان احتمالی معاملات با ربات های معامله گر خود را به هیچ صورتی نمی پذیرد.

۲-هزینه محصول خریداری شده به هیچ گاه و تحت هیچ عنوانی پس داده نمی شود، ربات های معامله گر را می توانید ابتدا در محیط استراتژی تستر، مورد آزمایش قرار دهید و عمکرد آنها را بررسی کنید.

۳- تست های انجام شده توسط ربات ها با استفاده از داده های تاریخی صورت گرفته است و عملکرد گذشته، تضمینی برای نتایج آینده نخواهد بود.