اهمیت مدیریت انتظارات در معامله گری

انتظارات  در واقع دید شخصی ما به آینده است، هر شخصی با استفاده از اطلاعاتی که از محیط می گیرد، آنچه را که باور دارد می تواند اتفاق بیفتد به عنوان آینده می بیند.

همچنین انتظارات باعث بالا و پایین شدن احساسات شما می شود، از آنجا که هر شخص گمان می کند باورهایش حقیقت دارد، زمانی که آینده با انتظاراتش مطابق شود احساس خوبی پیدا می کند و اگر این اتفاق نیفتد احساس بدی می کند.

این موضوع چه ارتباطی به معامله گری دارد؟

ذهن ما مجهز به یک سیستم مقابله با درد است که به ما کمک می کند تا با شرایط سخت روحی یا فیزیکی کنار بیاییم. این دقیقا همان مکانیزمی است که به محض نزدیک شدن دست شما به آتش باعث می شود تا دست خود را به سرعت کنار بکشید.

این مکانیزم دقیقا در معامله گری نیز سعی می کند تا شما درد ناشی از انتظارات غلط خود را حس نکنید، برای این منظور شما به صورت ناخودآگاه اطلاعاتی که به شما می گوید معامله شما غلط است را نادیده می گیرید و آنها را بی اهمیت جلوه می دهید. زمان هایی که شما معمولا سعی می کنید تا معامله خود را منطقی
کنید یا بهانه های مختلف نظیر اشتباهات کارگزار یا هزینه معاملاتی بیاورید یا اهمیت اطلاعات متضاد را کوچک بشمرید یا حتی به خود دروغ بگویید تا بتوانید احساس بهتری کنید، دقیقا این مکانیزم فعال شده است.

خطر انتظارات مدیریت نشده انتظار داشتن از آینده هیچ ایرادی ندارد، مشکل زمانی است که شما انتظارات غیر واقع بینانه ای برای خود در نظر می گیرید و زمانی که این انتظارات به حقیقت نمی پیوندد احساس نا امیدی و شکست می کنید.  زمانی این شرایط بدتر می شود که بارها تکرار شود، در این شرایط این احساس ناامیدی چند برابر می شود و ممکن است به خشم یا رنجش
از خودتان یا عصبانیت نسبت به بازار تبدیل می شود و در نهایت ممکن است باعث شود که معامله گری را رها کنید.

یکی از بارزترین مثال های انتظاراتی که برآورده نمی شود زمانی است که شما به یک معامله ضررده می چسبید، حرکات قیمتی ممکن است برخلاف معامله شما پیش رود اما شما تمام این نشانه های واضح را نادیده می گیرید و بر روی اطلاعات ناچیزی که به شما گوید معامله شما درست است تمرکز می کنید، شما این کار را انجام می دهید زیرا پذیرش این شکست بسیار دردناک است.

محافظت از خود در مقابل انتظارات غیر واقع بینانه

در معامله گری مدیریت انتظارات خود بسیار مهم است. این به هیچ وجه به معنای حذف انتظارات نیست، باید آنها را مدیریت کنید، اگر بتوانید به خوبی انتظارات خود را مدیریت کنید، به راحتی می توانید نظر خود را در مورد بازار بر اساس حرکات قیمت تغییر دهید. 
هیچ اشکالی ندارد که انتظار داشته باشیم بازار به سطح خاصی از قیمت برسد، چیزی که می تواند نابود کننده باشد این است که ما لجوجانه بر نظر خود پافشاری کنیم حتی زمانی که حرکات قیمت خلاف این را به ما می گوید.

یاد بگیرید چیزهایی که نمی توانید کنترل کنید (بازار) را رها کنید و چیز هایی که می توانید کنترل کنید (انتظارات خود) را مدیریت کنید. با این کار می توانید تصمیمات منطقی در معاملات خود بگیرید که در نهایت منجر می شود معاملات موفق شما بیشتر از معاملات ناموفقتان باشد.